Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Νέους υποψηφίους ανακοίνωσε η Ρόδη Κράτσα για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Νέα ονόματα των υποψήφιων Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς-Ιθάκης ανακοινώνει η υποψήφια Περιφερειάρχη Ιονίων